Carvaxyl rešenje za kandidu

Ulje divljeg origana je jedan od najsnažnijih prirodnih antibiotika, pa je stoga Carvaxyl idealan izbor za tretiranje Candide, kao i drugih gljivičnih infekcija. Carvaxyl, ulje divljeg origana nije samo antimikotik, već ima i antivirusna, antibakterijska i antiinflamatorna svojstva.

Prednost koju Carvaxyl ima nad ostalim antimikoticima je da Candida ne razvija rezistenciju(otpornost) na njega, za razliku od ostalih antimikotika koji gube efektivnost tokom vremena jer se Candida adaptira na njih.

Kako deluje Carvaxyl?

Carvaxyl je P73 formula ulja divljeg origana na kojoj su rađena ispitivanja na Džordžtaun univerzitetu u Vašingtonu. Rezultati su pokazali da “Origano ulje u koncentraciji od 0.25 mg/ml kompletno inhibira rast Candide albicans”. Zaključak studije je da “svakodnevno korišćenje ulja origana je jako efikasno u prevenciji i otklanjanju Candide”

Ova istraživanja su rađena baš na P73 formuli (Carvaxyl) koja predstavlja mešavinu ulja origana iz nekoliko dokazano lekovitih sorti koje se ručno beru na planinama Turske.

CARVAXYL - Ulje Divljeg Origana, Prirodni antibiotik, Klinički dokazan

Carvaxyl sadrži prirodni antimikrobik koji se zove karvakrol. Ispitivanja su pokazala da karvakrol ima sposobnost da probija membranu Candide i time ubija ćelije Candide. Karvakrol iz Carvaxyl-a je nosilac te sposobnosti jer inhibira biosintezu ergosterola, koji predstavlja gradivnu strukturu membrane Candide. Karvakrol iz Carvaxyl-a razgrađuju I prekidaju kontinuitet membrane Candide, na takav način da su studije pokazale da je Carvaxyl efektivniji od 18 različitih lekova.

Svakako prednost preparata Carvaxyl je da je u pitanju potpuno prirodno ulje divljeg origana i nema neželjenih dejstava za razliku od lekova.

Kako da koristite Carvaxyl?

Carvaxyl se dozira zavisno od intenziteta infekcije. Kod izrazito intenzivnih infekcija koristiti 2 kapsule 3 puta dnevno pa 2 kapsule 2 puta dnevno. Kod infekcija srednjeg intenziteta a zatim 2 kapsule 2 puta dnevno. Kod slabijih infekcija i preventivno 2 kapsule dnevno.

Carvaxyl se preporučuje za sprečavanje ponavljanja infekcije Candidom. Naročito se preporučuje da se koristi kada ste izloženi “okidačima” koji doprinose ponavljanju infekcije Candidom. Preventivno se koristi 1 kapsula dnevno.

Antibiotici širokog spektra, oralni kontraceptivi i hormonska terapija u menopauzi, prekomerna upotreba šećera i rafiniranih proizvoda takođe i voće, mlečni proizvodi, kvasac i upotreba alkohola, pad imuniteta, diabetes mellitus i stres su neki od “okidača” za infekciju Candidom.